7/5-2020

Skyting er igjen tillatt.

Norges Skytterforbund ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. NSF følger de nye rådene og påleggene fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater igjen trening på medlemsklubbenes skytebaner fra torsdag 2. april klokken 13:00 så lenge man følger koronavettreglene som er skissert under.

Trykk her for å se NIFs generelle koronavettregler.

Oppmykning av koronareglene fra 7. mai:
Etter dialog med helsemyndighetene har NIF fått en oppmykning av koronareglene som kommer til å gjelde fra 7. mai til 15. juni. Oppmykningen gjør det mulig med opptil 50 personer på trening og idrettsarrangement så lenge man holder minst én meters avstand.

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 1. Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 2. Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 50 personer samles I gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
 3. Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 1. Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 2. Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 1. All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.
 2. Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, og det ikke er mer enn 50 personer som deltar i en gruppe.
 3. Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 4. Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 5. Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 6. Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 7. Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 8. Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 9. Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 10. Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 11. Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:

 1. Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst e´n meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 2. Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
 3. Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 4. Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 5. Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.

NSFs særidrettslige koronavettregler:

 1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
 2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
 3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
 4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
 5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 6. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

Følgende koronavettregler gjelder for Evje Pistolklubbs medlemmer, i tillegg til de generelle koronavettreglene til NIF:

Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner på Y2, herunder klubbhus og fellesområder.

 1. Skyttere skal medbringe egen håndsprit/desinfisering.

 2. Det skal være to tomme standplasser mellom hver skytter. Skillevegger bør ikke brukes.

 3. Skyttere skal bruke egne lappesaker som tas med hjem etter endt skyting. Det er ikke tillatt å legge lappesaker tilbake i bøtte/eske.

 4. Dersom det plukkes tomhylser så skal hender vaskes/desinifiseres før man er i kontakt med fellesområder.

 5. Det er ikke tillatt å bruke kaffetrakter eller annet utstyr på kjøkken. Nyt medbrakt kaffe..

 6. Standplassleder skal føre protokoll over skyttere som er på trening med dato, navn på skyttere og deres tlf.nr. Protokoll låses inn i det grønne skapet.

 7. Standplassleder har ansvaret for at alle kontaktpunkter (dørhåndtak, lysbrytere, toalett m.m.) blir desinfisert/vasket, og skal signere protokoll på at dette er gjort.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.


Alle stevner frem til 15. juni er avlyst. Det kan komme avlysninger på stevner videre utover sesongen

Klubben hadde planlagt et nybegynnerkurs i løpet av mars/april, men på grunn av den pågående situasjonen så vil det ikke bli satt noen dato for dette inntil videre.

14/2-2020

Medlemskontingent for 2020

Medlemskontingent for 2020 er nå sendt ut til våre medlemmer.

Medlemskontingenten ble på årsmøtet vedtatt at skulle være uendret for 2020. Medlemmer skal ha fått tilsendt epost med link til elektronisk faktura som kan benyttes for innbetaling. NB! Husk da å benytte KID nummer (langt som et vondt år...)

Et enklere alternativ er å betale medlemskontingenten via Min Idrett. Du vil, når du logger deg inn, få en handlekurv under Min Profil som viser eventuelle skyldig beløp (700 kr). Klikk på handlekurven, og velg medlemskapet (Hovedmedlem 2020 for de fleste) og klikk på Fortsett til betaling og deretter Gå til betaling. Velg deretter betalingsmetode (Vipps eller bankkort) og fullfør betalingen.

Klubben har kontonummer 2901.30.18276 og kontingenten for 2020 er kr. 700,-. (For barn og familiemedlemmer er kontingenten kr. 350,-.)

Link til Min Idrett >>

12/03-2020

Det er 212 dager igjen til julaften...

3/3-2020

Tilbud til medlemmer av Evje Pistolklubb

Jaktcompagniet i Evje har følgende tilbud til medlemmer av Evje Pistolklubb.

Winchester 9mmKr. 1,99
Magtech 9mm 115grKr. 2,38
CCI .22LRKr. 0,69
SK Standard .22LRKr. 1,-
.38 SpecialKr. 3,-
.32 ACPKr. 2,80
VihtaVuori 340 krutt 2kgKr. 1300,-
VihtaVuori 310 krutt 2kgKr. 1300,-
VihtaVuori 310 krutt 0,5kgKr. 400,-
Magtech tennhetter Large PistolKr. 0,38
Magtech tennhetter Small PistolKr. 0,35

Forbehold om prisendring utover året. Medlemskort for Evje Pistolklubb må fremvises ved kjøp.

22/12-2019
Resultater fra årets juleskyting

Årets juleskyting ble vunnet av Hugo etter flott skyting. Det ble servert nydelig kake av fjorårets vinner, Olaf, og alle var enige at han er svært dyktig til å bake kake.... ;)

Navn12345Sum
Hugo11140175092
Roar2228153077
Olaf814783067
Ola9614172066
Tor Andre6614231059
Elvira221442042
26/11-2019
Ny nasjonal øvelse for pistol: T96

Etter søknad fra Breddeidrettskomiteen innføres T96 som ny nasjonal øvelse for pistol.

Øvelsen skytes med samme våpen og klasser som Felt og Spesialfeltøvelsene og er et presisjonsprogram. Øvelsen er spesielt beregnet på Feltskyttere og skytes på avstander fra 11 til 25 meter og tider fra 150 til 10 sekunder, en-hånd og to-hånd skyting.

Mer informasjon og regelverk ->>

25/5-2019
Årsrekorder

Det ble i 2018 satt ny høyeste poengsum for klubbmedlemmer i 7 skytegrener.

Her er listen over årsbeste resultater.

10/4-2019
NAIS klubbstevne

Torsdag 11/4 arrangerer vi et uapprobert klubbstevne i NAIS FG for klubbens medlemmer.

Her er resultater.

7/2-2019
Medlemskap 2019

Regnskapsforvalter ønsker at denne skal benyttes for innbetaling av medlemskontingenten.

Faktura

5/11-2018
NAIS klubbstevne

Resultater fra torsdagens klubbstevne i NAIS fin og grov.

Runde #1 >> Runde #2 >>

6/2-2018

Terminliste Y2 første halvår 2018.

Les mer >>

12/2-2019

Stevneinnbydelse. Oversikt over Hå pistolklubb sine stevner i 2019.

Les mer >>

24/11-2017

Ny og oppdatert Norgesfeltløype for 2018!

Les mer >>

06/10-2017
Skytterresultater - NSF 2017

Oversikt over resultater for 2017 for alle skyttere i Norge.

Les mer >>

30/09-2017
Terminliste Y2

Utebanen er nå tilgjengelig tirsdag, onsdag og torsdag hver uke.

Les mer >>

9/1-2017
Oppdatert informasjon om MinIdrett
MinIdrettLogo

Informasjon til alle medlemmer i skytterklubber i NSF.

Les mer >>

En video som forklarer påmelding til stevner via Min Idrett fra Time PK

12/01-2017
Antall skudd feltpistol

Endringen til 5 skudd i fin- og grovfelt er annulert, og det skal fortsatt skytes 6 skudd i disse klassene

Les mer >>

06/01-2017
Endringer i pistolreglene – 2017

NSFs styre har vedtatt endringer i de nasjonale pistolreglene, gjeldende fra 1.1.2017. Blant endringene er 5 skudd i fin- og grovfelt, noe som er bestemt mot flertallets ønske på FKP konferansen i november 2016.

Les mer >>

13/12-2016
Stevner 2017

Midlertidig terminliste for 2017.

Terminliste >>
7/1-2017
Plasseringer i NorgesFelt 2016

En oversikt over medlemmenes plasseringer for 2016 sesongen.

Les mer >>
22/12-2017
Resultater fra årets juleskyting.
Skytter Poeng Sum
Olaf11-12-3-16-1254
Tor Andre0-6-5-16-1542
Hugo0-3-6-16-1237
Runar0-9-3-10-1032
Roar11-3-5-11-030
Geir0-2-4-16-729
Tore3-0-0-0-25

Vi gratulerer Olaf Åvitsland med seieren, og han kan benytte julebollen det neste året. Vi ser allerede frem til kake neste jul!

23/12-2016

Resultater juleskyting

1- Roar (43 35 50 25 34) 187
2- Olaf (43 5 35 35 47) 165
3- Rune (32 15 5 35 39) 126
4- Hugo (4 20 40 20 34) 118
5- Karl (47 20 20 -15 19) 91
6- Tor (19 5 -25 30 41) 70

Vi gratulerer Roar med et års bruksrett på julebollen!
God Jul!

10/12-2016
Regelendringer 2017
Endringer i ISSFs regler foran 2017-sesongen.

Les mer >>

22/10-2016
Vi har flyttet inn for vinteren
Torsdag 20/10 flyttet vi inn i Otrahallen for vinteren.
Det er nå skyting hver torsdag fra kl. 18:00 frem til våren igjen gjør sitt inntog.
5/12-2015
Tilbud til klubbens medlemmer!
jaktkompagniet-banner

Medlemmene i Evje pistolklubb vil i 2016 få 15% rabatt på all butikkført pistol ammo hos Jacktcompagniet Evje basert på de gjeldende butikkprisene hos oss.
Når det gjelder krutt, kuler og andre ladekomponenter så kan vi diskutere pris alt etter hvor stor ordren blir.

Mvh Jaktcompagniet Evje

Evje Pistolklubb anbefaler medlemmene å støtte det lokale næringsliv.

9/8-2015

Norges mestvinnende.

Les mer >>

14/9-2015

Ammunitionstest av .22LR i VapenTidningen

Les mer >>

24/7-2015

Med pistol og plettfritt rulleblad.

Les mer >>

28/4-2015
fb_nor Vi har opprettet en Facebookgruppe for Evje Pistolklubb. Det er en lukket gruppe i hovedsak for klubbens medlemmer, men søk opp Evje Pistolklubb og be om tilgang.
24/2-2015
Hot Shots.
hotshotstv Sesong 1, 2 og 3 av serien Hot Shots. Et alternativ når reprisene på TV begynner å bli kjedelige...

Les mer >>

31/1-2015
Informasjon til sivile brukere av Evjemoen skyte-og øvingsfelt.
Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) som administrerer Evjemoen skyte- og øvingsfelt på vegne av Forsvaret har gitt ut et informasjonsblad til sivilie brukere av feltet. Du kan lese informasjonen her.

Les mer >>

31/3-2016
Regelendringer 2016
Det ble foran 2016-sesongen gjort flere endringer i fellesreglementet og i de nasjonale reglene for rifle og pistol.

Les mer >>

14/8-2014
Norma tilbakekaller ammunisjon!
Norma tilbakekaller jaktmatch-patroner i kaliber .308 Win. da det er oppdaget feil i et antall patroner. En feil som kan lede til at kulen setter seg fast i løpet og som kan medføre våpensprengning.

Les mer >>

11/6-2014
Da har vi lansert en ny og "mobil-vennlig" hjemmeside.
Siden skal være bedre tilpasset surfing på mobiltelefon og nettbrett.
Skulle du oppleve problemer eller ha kommentarer, vennligst send en epost til webansvarlig. Du finner en epostlink til webansvarlig nederst på alle sidene.
Dersom du har lagret et bokmerke(en snarvei) til sidene våres så kan det med fordel oppdateres.
15/6-2014
Standplassene Norgesfelt er et nytt konsept hvor det settes opp ei lik løype hos forskjellige klubber rundt om i Norge, med like skytetider, avstander og stillinger.
Skyttere kan da måle seg med andre skyttere i hele landet.

Les mer >>

Her finner du oss. Kart og GPS anvisning til våre skytebaner.

Les mer >>

Veibeskrivelse til skytebaner i distriktet.

Les mer >>

GrasrotAndelen
Legg oss gjerne til under grasrotandelen ved å følge denne linken:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk eventuellt opp Evje pistolklubb, eller bruk vårt Org. nr. 998047889
inrx
Evje Pistolklubb
Postboks 244
4734 EVJE
Kontonr: 2901 30 18276